Swedish-Spanish translation of anföra

Translation of the word anföra from swedish to spanish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

anföra in Spanish

anföra
exempelverb citar
  subjektverb mencionar, tocar, abordar
  uttalandeverb citar, aducir
  positionverb llevar la delantera
  ledaverb estar a la cabeza de, dirigir
Synonyms for anföra
Synonyms for anföra
Derived terms of anföra
Similar words

 
 

anföra as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Att) anföraanförandeanfört
Indikative
1. Present
jaganför
duanför
hananför
vianför
nianför
deanför
8. Perfect
jaghar anfört
duhar anfört
hanhar anfört
vihar anfört
nihar anfört
dehar anfört
2. Imperfect
jaganförde
duanförde
hananförde
vianförde
nianförde
deanförde
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jaghade anfört
duhade anfört
hanhade anfört
vihade anfört
nihade anfört
dehade anfört
4a. Future
jagskall anföra
duskall anföra
hanskall anföra
viskall anföra
niskall anföra
deskall anföra
11a. Future perfect or future anterior
jagskall ha anfört
duskall ha anfört
hanskall ha anfört
viskall ha anfört
niskall ha anfört
deskall ha anfört
4b. - Or - (Possible to use both)
jagkommer att anföra
dukommer att anföra
hankommer att anföra
vikommer att anföra
nikommer att anföra
dekommer att anföra
11b. - Or - (Possible to use both)
jagkommer att ha anfört
dukommer att ha anfört
hankommer att ha anfört
vikommer att ha anfört
nikommer att ha anfört
dekommer att ha anfört
Conditional
5. Conditional present
jagskulle anföra
duskulle anföra
hanskulle anföra
viskulle anföra
niskulle anföra
deskulle anföra
12. Conditional perfect
jagskulle ha anfört
duskulle ha anfört
hanskulle ha anfört
viskulle ha anfört
niskulle ha anfört
deskulle ha anfört
Subjunctive
6. Subject
jagmå anföra
dumå anföra
hanmå anföra
vimå anföra
nimå anföra
demå anföra
13.Present perfect
jagmå ha anfört
dumå ha anfört
hanmå ha anfört
vimå ha anfört
nimå ha anfört
demå ha anfört
Imperative
Affirmative
duanför
viLåt oss anföra
nianför
Negative
duanför inte
nianför inte
Your last searches