Swedish-Spanish translation of använda

Translation of the word använda from swedish to spanish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

använda in Spanish

använda
styrkaverb consumir, agotar
  inflytandeverb ejercer, utilizar, usar
  skicklighetverb ejercer, emplear, aplicar
  pengarverb gastar
  utövaverb ejercer, emplear
  tillämpaverb aplicar, emplear, utilizar, usar
  brukaverb emplear, usar, utilizar
Synonyms for använda
Synonyms for använda
Derived terms of använda
Similar words

 
 

använda as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Att) användaanvändandeanvänt
Indikative
1. Present
jaganvänder
duanvänder
hananvänder
vianvänder
nianvänder
deanvänder
8. Perfect
jaghar använt
duhar använt
hanhar använt
vihar använt
nihar använt
dehar använt
2. Imperfect
jaganvände
duanvände
hananvände
vianvände
nianvände
deanvände
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jaghade använt
duhade använt
hanhade använt
vihade använt
nihade använt
dehade använt
4a. Future
jagskall använda
duskall använda
hanskall använda
viskall använda
niskall använda
deskall använda
11a. Future perfect or future anterior
jagskall ha använt
duskall ha använt
hanskall ha använt
viskall ha använt
niskall ha använt
deskall ha använt
4b. - Or - (Possible to use both)
jagkommer att använda
dukommer att använda
hankommer att använda
vikommer att använda
nikommer att använda
dekommer att använda
11b. - Or - (Possible to use both)
jagkommer att ha använt
dukommer att ha använt
hankommer att ha använt
vikommer att ha använt
nikommer att ha använt
dekommer att ha använt
Conditional
5. Conditional present
jagskulle använda
duskulle använda
hanskulle använda
viskulle använda
niskulle använda
deskulle använda
12. Conditional perfect
jagskulle ha använt
duskulle ha använt
hanskulle ha använt
viskulle ha använt
niskulle ha använt
deskulle ha använt
Subjunctive
6. Subject
jagmå använda
dumå använda
hanmå använda
vimå använda
nimå använda
demå använda
13.Present perfect
jagmå ha använt
dumå ha använt
hanmå ha använt
vimå ha använt
nimå ha använt
demå ha använt
Imperative
Affirmative
duanvänd
viLåt oss använda
nianvänd
Negative
duanvänd inte
nianvänd inte
Your last searches