Swedish-Spanish translation of attribut

Translation of the word attribut from swedish to spanish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

attribut in Spanish

attribut
teckennoun atributo [m]
  lingvistiknoun atributo [m]
Synonyms for attribut
Derived terms of attribut
Similar words

 
 

Wiki
Attribut kan syfta på: en term inom grammatiken, se attribut (lingvistik) ett tillbehör av annat slag, se attribut (symbol) ett sådant tillbehör som identifiera ett avbildat helgon kallas helgonattribut egenskaper hos data, se exempelvis Attribut (programmering) och HTML#Attribut filosofisk term, se attribut (filosofi).

Your last searches