Swedish-Spanish translation of avslå

Translation of the word avslå from swedish to spanish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

avslå in Spanish

avslå
allmänverb rehusar
  förslagverb rechazar
Synonyms for avslå
Synonyms for avslå
Anagrams of avslå
Similar words

 
 

avslå as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Att) avslåavslåandeavslagit
Indikative
1. Present
jagavslår
duavslår
hanavslår
viavslår
niavslår
deavslår
8. Perfect
jaghar avslagit
duhar avslagit
hanhar avslagit
vihar avslagit
nihar avslagit
dehar avslagit
2. Imperfect
jagavslog
duavslog
hanavslog
viavslog
niavslog
deavslog
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jaghade avslagit
duhade avslagit
hanhade avslagit
vihade avslagit
nihade avslagit
dehade avslagit
4a. Future
jagskall avslå
duskall avslå
hanskall avslå
viskall avslå
niskall avslå
deskall avslå
11a. Future perfect or future anterior
jagskall ha avslagit
duskall ha avslagit
hanskall ha avslagit
viskall ha avslagit
niskall ha avslagit
deskall ha avslagit
4b. - Or - (Possible to use both)
jagkommer att avslå
dukommer att avslå
hankommer att avslå
vikommer att avslå
nikommer att avslå
dekommer att avslå
11b. - Or - (Possible to use both)
jagkommer att ha avslagit
dukommer att ha avslagit
hankommer att ha avslagit
vikommer att ha avslagit
nikommer att ha avslagit
dekommer att ha avslagit
Conditional
5. Conditional present
jagskulle avslå
duskulle avslå
hanskulle avslå
viskulle avslå
niskulle avslå
deskulle avslå
12. Conditional perfect
jagskulle ha avslagit
duskulle ha avslagit
hanskulle ha avslagit
viskulle ha avslagit
niskulle ha avslagit
deskulle ha avslagit
Subjunctive
6. Subject
jagmå avslå
dumå avslå
hanmå avslå
vimå avslå
nimå avslå
demå avslå
13.Present perfect
jagmå ha avslagit
dumå ha avslagit
hanmå ha avslagit
vimå ha avslagit
nimå ha avslagit
demå ha avslagit
Imperative
Affirmative
duavslå
viLåt oss avslå
niavslå
Negative
duavslå inte
niavslå inte
Your last searches