Swedish-Spanish translation of bataljon

Translation of the word bataljon from swedish to spanish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

bataljon in Spanish

bataljon
militärisknoun batallón [m]
Similar words

 
 

Wiki
Bataljon, militärt förband som ofta är specialiserat för en viss uppgift. En bataljon är en underavdelning till en brigad eller ett regemente, och består vanligen av mellan fyra och sex kompanier. Antalet soldater i en bataljon varierar mellan 400 och 1 200 man.

Your last searches