Swedish-Spanish translation of besegra

Translation of the word besegra from swedish to spanish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

besegra in Spanish

besegra
tävlingverb aventajar
  konkurrensverb eliminar
  militäriskverb sojuzgar, dominar
  slåverb batir, vencer, derrotar
Synonyms for besegra
Synonyms for besegra
Derived terms of besegra
Similar words

 
 

besegra as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Att) besegrabesegrandebesegrat
Indikative
1. Present
jagbesegrar
dubesegrar
hanbesegrar
vibesegrar
nibesegrar
debesegrar
8. Perfect
jaghar besegrat
duhar besegrat
hanhar besegrat
vihar besegrat
nihar besegrat
dehar besegrat
2. Imperfect
jagbesegrade
dubesegrade
hanbesegrade
vibesegrade
nibesegrade
debesegrade
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jaghade besegrat
duhade besegrat
hanhade besegrat
vihade besegrat
nihade besegrat
dehade besegrat
4a. Future
jagskall besegra
duskall besegra
hanskall besegra
viskall besegra
niskall besegra
deskall besegra
11a. Future perfect or future anterior
jagskall ha besegrat
duskall ha besegrat
hanskall ha besegrat
viskall ha besegrat
niskall ha besegrat
deskall ha besegrat
4b. - Or - (Possible to use both)
jagkommer att besegra
dukommer att besegra
hankommer att besegra
vikommer att besegra
nikommer att besegra
dekommer att besegra
11b. - Or - (Possible to use both)
jagkommer att ha besegrat
dukommer att ha besegrat
hankommer att ha besegrat
vikommer att ha besegrat
nikommer att ha besegrat
dekommer att ha besegrat
Conditional
5. Conditional present
jagskulle besegra
duskulle besegra
hanskulle besegra
viskulle besegra
niskulle besegra
deskulle besegra
12. Conditional perfect
jagskulle ha besegrat
duskulle ha besegrat
hanskulle ha besegrat
viskulle ha besegrat
niskulle ha besegrat
deskulle ha besegrat
Subjunctive
6. Subject
jagmå besegra
dumå besegra
hanmå besegra
vimå besegra
nimå besegra
demå besegra
13.Present perfect
jagmå ha besegrat
dumå ha besegrat
hanmå ha besegrat
vimå ha besegrat
nimå ha besegrat
demå ha besegrat
Imperative
Affirmative
dubesegra
viLåt oss besegra
nibesegra
Negative
dubesegra inte
nibesegra inte
Your last searches