Swedish-Spanish translation of beslut

Translation of the word beslut from swedish to spanish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

beslut in Spanish

beslut
allmännoun decisión [f]
  målnoun determinación [f], resolución [f]
  överenskommelsenoun conclusión [f]
  allmännoun resolución [f]
  avgörandenoun conclusión [f], decisión [f]
Synonyms for beslut
Synonyms for beslut
Derived terms of beslut
Similar words

 
 

Wiki
Beslut har flera betydelser: i allmänhet, val mellan olika handlingsalternativ. i juridiska sammanhang endera: icke slutliga beslut, som avser beslut under fortsatt handläggning av ett mål eller ärende. slutligt beslut, varigenom en domstol eller myndighet skiljer målet eller ärendet ifrån sig.

Your last searches