Swedish-Spanish translation of bisats

Translation of the word bisats from swedish to spanish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

bisats in Spanish

bisats
lingvistiknoun oración subordinada [f], oración secundaria [f], oración dependiente [f]
Derived terms of bisats
Anagrams of bisats
Similar words

 
 

Wiki
Bisats eller inbäddad sats är en sats som inte själv kan utgöra en mening, utan den är alltid knuten till en huvudsats, en annan bisats eller en fras. I meningen Jag vet att du skall komma är jag vet huvudsats och att du skall komma bisats. Om man ser bisatsen som inbäddad i den överordnade språkliga konstruktionen benämns den senare hellre matrissats.

Your last searches