Swedish-Spanish translation of blond

Translation of the word blond from swedish to spanish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

blond in Spanish

blond
håradjective rubio
Synonyms for blond
Synonyms for blond
Derived terms of blond
Similar words

 
 

Wiki
Blond kallas den hårfärg som är ljus eller har en särskild gul/brun/beige-aktig färg. Blont hår är resultatet av en mycket senkommen genetisk mutation för cirka 11.000 år sedan (då människan redan hade varit omkring 30.000 år i Europa, förmodligen i eller i närheten av de områden i Europa där den blonda hårfärgen är vanligast än idag: Skandinavien, Finland, de Baltiska staterna och i de länder med slaviska språk som ligger längst västerut. Liknande studier av blå ögon visar att även denna mutation uppstått ungefär vid samma tid.

Your last searches