Swedish-Spanish translation of blot

Translation of the word blot from swedish to spanish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

blot in Spanish

blot
allmän? blot
Synonyms for blot
hekatombnoun offerfest, offer
Derived terms of blot
Similar words

 
 

Wiki
Blot är ett offer i nordisk religion som syftar till att vinna gudars eller alvers välvilja så att de uppfyller dess önskemål, som genomför blotet. Ordet är släkt med gotiskans blôtan i meningen ""dyrka, tillbedja"", och forntyskans bluozan, i betydelsen ""offra"". Troligen har ordet ursprungsbetydelsen ""åkalla med besvärjelse eller offer"".

Your last searches