Swedish-Spanish translation of borax

Translation of the word borax from swedish to spanish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

borax in Spanish

borax
keminoun bórax [m]
Similar words

 
 

Wiki
Borax, dinatriumtetraborat, är ett färglöst mineral, som förekommer i två former; Dels dekahydrat med bara bundet kristallvatten, dels oktahydrat där en del av kristallvattnet har reagerat med mineralet och bildat hydroxid.

Your last searches