Swedish-Spanish translation of dekad

Translation of the word dekad from swedish to spanish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

dekad in Spanish

dekad
allmän? Tiår
Synonyms for dekad
tiotalnoun tio dagar, tio år
Synonyms for dekad
Derived terms of dekad
Similar words

 
 

Wiki
Dekad, ibland tiopotens, är detsamma som ett förhållande tio till ett. Begreppet används ofta i samband med logaritmiska skalor. En faktor 100 kan uttryckas som ""två tiopotenser"" eller ""två dekader"".

Your last searches