Swedish-Spanish translation of diktator

Translation of the word diktator from swedish to spanish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

diktator in Spanish

diktator
politiknoun dictador [m]
Synonyms for diktator
envåldshärskarenoun despot, autokrat, imperator, tyrann
Synonyms for diktator
Derived terms of diktator
Similar words

 
 

Wiki
Diktator är en form av envåldshärskare, en person som utövar full och oinskränkt auktoritet över en stat och dess invånare. I normalt språkbruk avses dock med begreppet diktator endast den statsledare som inte tillåter opposition eller som behåller makten i första hand genom våld eller hot om våld. Etymologiskt sett är en diktator en person som dikterar sina beslut, utan att efterfråga de underlydandes samförstånd.

Your last searches