Swedish-Spanish translation of dilemma

Translation of the word dilemma from swedish to spanish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

dilemma in Spanish

dilemma
allmännoun dilema [m], indecisión [f]
  känslomässigt tillståndnoun dilema [m]
Synonyms for dilemma
Synonyms for dilemma
Similar words

 
 

Wiki
Dilemma är en form av härledningsregel i den klassiska logiken med följande form: Uttryckt med ord: ""A eller B, om A så C och om B så C, alltså C"". Dilemma betyder ""dubbelsats"" eller ""tvådelad sats"" och syftar på den första premissen i form av en disjunktion. I traditionell retorik användes denna form av slutledning ofta för att komma fram till en slutsats som var ogynnsam för opponenten.

Your last searches