Swedish-Spanish translation of ek

Translation of the word ek from swedish to spanish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

ek in Spanish

ek
botanik - trädnoun roble [m]
Similar words

 
 

Wiki
Ek, Quercus robur (även skogsek, sommarek och stjälkek), är ett kraftigt lövträd som kan bli åtminstone tusen år gammalt. I Sverige förekommer också vinterek (Q. petraea). Eken tillhör familjen bokväxter.

Your last searches
ek