Swedish-Spanish translation of embargo

Translation of the word embargo from swedish to spanish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

embargo in Spanish

embargo
politiknoun embargo [m]
Synonyms for embargo
Synonyms for embargo
Similar words

 
 

Wiki
Embargo, ekonomisk och politisk term; att lägga embargo på något innebär att utfärda hinder för någonting, företrädesvis under oroligheter, att lägga beslag på vad som tillkommer någon annan. Vanligen används embargo som politisk påtryckning av en eller flera stater. Till exempel kan embargo läggas på utländska fartyg i en hamn; fartyget tillåts då inte lämna hamnen förrän dess företag gått med på vissa krav.

Your last searches