Swedish-Spanish translation of förtära

Translation of the word förtära from swedish to spanish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

förtära in Spanish

förtära
allmän? sluke
Synonyms for förtära
Synonyms for förtära
Similar words

 
 

förtära as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Att) förtäraförtärandeförtärt
Indikative
1. Present
jagförtär
duförtär
hanförtär
viförtär
niförtär
deförtär
8. Perfect
jaghar förtärt
duhar förtärt
hanhar förtärt
vihar förtärt
nihar förtärt
dehar förtärt
2. Imperfect
jagförtärde
duförtärde
hanförtärde
viförtärde
niförtärde
deförtärde
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jaghade förtärt
duhade förtärt
hanhade förtärt
vihade förtärt
nihade förtärt
dehade förtärt
4a. Future
jagskall förtära
duskall förtära
hanskall förtära
viskall förtära
niskall förtära
deskall förtära
11a. Future perfect or future anterior
jagskall ha förtärt
duskall ha förtärt
hanskall ha förtärt
viskall ha förtärt
niskall ha förtärt
deskall ha förtärt
4b. - Or - (Possible to use both)
jagkommer att förtära
dukommer att förtära
hankommer att förtära
vikommer att förtära
nikommer att förtära
dekommer att förtära
11b. - Or - (Possible to use both)
jagkommer att ha förtärt
dukommer att ha förtärt
hankommer att ha förtärt
vikommer att ha förtärt
nikommer att ha förtärt
dekommer att ha förtärt
Conditional
5. Conditional present
jagskulle förtära
duskulle förtära
hanskulle förtära
viskulle förtära
niskulle förtära
deskulle förtära
12. Conditional perfect
jagskulle ha förtärt
duskulle ha förtärt
hanskulle ha förtärt
viskulle ha förtärt
niskulle ha förtärt
deskulle ha förtärt
Subjunctive
6. Subject
jagmå förtära
dumå förtära
hanmå förtära
vimå förtära
nimå förtära
demå förtära
13.Present perfect
jagmå ha förtärt
dumå ha förtärt
hanmå ha förtärt
vimå ha förtärt
nimå ha förtärt
demå ha förtärt
Imperative
Affirmative
duförtär
viLåt oss förtära
niförtär
Negative
duförtär inte
niförtär inte
Your last searches