Swedish-Spanish translation of flock

Translation of the word flock from swedish to spanish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

flock in Spanish

flock
djurnoun manada [f]
  ornitologinoun bandada [f]
Synonyms for flock
Synonyms for flock
Derived terms of flock
Similar words

 
 

Wiki
En flock eller hjord är en grupp, klunga, skara eller samling (ofta landlevande) djur, oftast av artfränder.

Your last searches