Swedish-Spanish translation of full

Translation of the word full from swedish to spanish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

full in Spanish

full
allmänna kommunikationeradjective lleno
  behållareadjective lleno
  alkoholhaltiga dryckeradjective borracho, embriagado, ebrio
Synonyms for full
Synonyms for full
Derived terms of full
aktningsfull, ångerfull, ångerfullt, anspråksfull, anspråksfullhet, ansvarsfull, ansvarsfullt, befullmäktiga, befullmäktigad, befullmäktigande, befullmäktigat ombud, behagfull, behagfullhet, behandla hänsynsfullt, besinningsfull, betala till fullo, betald till fullo, betydelsefull, bli full, blodfull, bräddfull, dödfull, fasansfull, fickan full, föraktfull, fördomsfull, förhoppningsfull, förtjänstfull, förtroendefull, förväntansfull, fridfull, full av, full av kiselstenar, full av mask, full av ohyra, full av självförtroende, full besittningsrätt, full kista, full låda, full och hel
fulländad, fullblod, fullblods-, fullbokat, fullborda, fullbordad, fullbordande, fullbordat faktum, fullfölja, fullfölja tävlingen, fullföljande, fullgod, fullgöra, fullhet, fullkomlig, fullkomlighet, fullkomligt, fullkomna, fullkorns-, fullmakt, fullmakt på titulär grad, fullmåne, fullpacka, fullpackad, fullproppa, fullproppad, fullsatt, fullständig, fullständig fattigdom, fullständig lycka, fullständiga, fullständighet, fullständigt, fullständigt besegra, fullständigt lugn, fullstoppad, fullt modern, fullt rum, fullt ut lika, fullt utslagen, fulltalig, fulltid, fullträff, fullvuxen, gåtfull, gåtfullhet, gåtfullt, ge en fullmakt, handfull, hånfull, hänsynsfull, hänsynsfullt, hus fullt med, i full fart, i fullkomlig harmoni, insiktsfull, insiktsfullhet, känslofull, kärleksfull, kärnfull, klangfull, kommunalfullmäktige, kommunfullmäktig, kommunfullmäktige, köra i full fart, kraftfull, kvalfull, längtansfull, lättjefull, lekfull, lekfullhet, livfull, livfullhet, måttfull, med full vetskap, meningsfull, munfull, nyckfull, nyckfullhet, ofullbordad, ofullkomlig, ofullkomlighet, ofullständig, ofullständighet, omsorgsfull, omsorgsfullhet, omsorgsfullt, omsorgsfullt utarbetande, ondskefull, ondskefullt, överfull, pietetsfull, praktfull, praktfullt, praktfullt skådespel, proppfull, respektfull, retfull, riskfull, sätta full fräs, själfull, skovel full, smakfull, spefull, stilfullhet, stoppa full, stupfull, svekfull, syndfull, taktfull, taktfullhet, talangfull, tankfull, tankfullhet, temperamentsfull, tillitsfull, tillitsfullhet, uttrycksfull, uttrycksfullhet, vara full av, vara fullstaplat med, värdefull, vördnadsfull, asfull, bakfull, betydelsefullt, charmfull, fullmäktig, hemlighetsfull, verkningsfull, fantasifull, formfulländad, fridfullhet, fridfullt, fullbordan, fullfjädrad, fullgången, fullmatad, fullpackat, fullt, fullvärdig, fullvärdigt, fullödig, fullända, fulländning, hoppfull, hallfullt, halvfull, halvfullt, ärofull, helt och fullt, hemlighetsfullt, hotfull, hänsynsfullhet, kärleksfull omfamning, oskuldsfull, lidelsefull, likafullt, måttfullhet, salvelsefull, skitfull, skrockfull, stilfull, till fullo, tillfullo
Examples with translation
Det verkar som att Mary är full igen.
Similar words

 
 

Your last searches