Swedish-Spanish translation of

Translation of the word gå from swedish to spanish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

in Spanish

allmänverb ir
  avgångverb marcharse, irse
  fysisk aktivitetverb dar un paso, caminar, ir a pie
  mekaniskverb funcionar
  ljusverb viajar, recorrer
  ljudverb viajar, recorrer
  rörelseverb avanzar, proceder, dirigirse
  tidverb pasar, transcurrir, trascurrir
Synonyms for
Synonyms for
Similar words

 
 

as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Att) gågåandegått
Indikative
1. Present
jaggår
dugår
hangår
vigår
nigår
degår
8. Perfect
jaghar gått
duhar gått
hanhar gått
vihar gått
nihar gått
dehar gått
2. Imperfect
jaggick
dugick
hangick
vigick
nigick
degick
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jaghade gått
duhade gått
hanhade gått
vihade gått
nihade gått
dehade gått
4a. Future
jagskall gå
duskall gå
hanskall gå
viskall gå
niskall gå
deskall gå
11a. Future perfect or future anterior
jagskall ha gått
duskall ha gått
hanskall ha gått
viskall ha gått
niskall ha gått
deskall ha gått
4b. - Or - (Possible to use both)
jagkommer att gå
dukommer att gå
hankommer att gå
vikommer att gå
nikommer att gå
dekommer att gå
11b. - Or - (Possible to use both)
jagkommer att ha gått
dukommer att ha gått
hankommer att ha gått
vikommer att ha gått
nikommer att ha gått
dekommer att ha gått
Conditional
5. Conditional present
jagskulle gå
duskulle gå
hanskulle gå
viskulle gå
niskulle gå
deskulle gå
12. Conditional perfect
jagskulle ha gått
duskulle ha gått
hanskulle ha gått
viskulle ha gått
niskulle ha gått
deskulle ha gått
Subjunctive
6. Subject
jagmå gå
dumå gå
hanmå gå
vimå gå
nimå gå
demå gå
13.Present perfect
jagmå ha gått
dumå ha gått
hanmå ha gått
vimå ha gått
nimå ha gått
demå ha gått
Imperative
Affirmative
du
viLåt oss gå
ni
Negative
dugå inte
nigå inte
Your last searches