Swedish-Spanish translation of gatsten

Translation of the word gatsten from swedish to spanish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

gatsten in Spanish

gatsten
gatanoun adoquín [m]
Similar words

 
 

Wiki
Gatsten, kollektiv benämning av stenar som avsiktligt anordnats, eller avses att anordnas, till varandra för att bilda en slitstark ytbeläggning på gata eller väg. Vanligast i urbana gatumiljöer i äldre stadskvarter (områden cirka 70 år - äldre). Om stenarna är naturligt rundade bildas en kullerstensgata.

Your last searches