Swedish-Spanish translation of handstil

Translation of the word handstil from swedish to spanish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

handstil in Spanish

handstil
allmännoun letra [f], escritura [f]
Synonyms for handstil
pikturnoun skrivstil, skrift, kalligrafi
Similar words

 
 

Wiki
Med handstil avses det unika sätt på vilket en person skriver med penna och papper. Handstilen beror dels på vilken undervisning i konsten att skriva för hand personen har fått, men också på personliga förutsättningar. För det latinska alfabetet finns det två huvudsakliga grupper av handstilar, skrivstil eller textning.

Your last searches