Swedish-Spanish translation of hejare

Translation of the word hejare from swedish to spanish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

hejare in Spanish

hejare
konstruktionnoun pilón [m], ariete [m]
Synonyms for hejare
Similar words

 
 

Wiki
Hejare, en vikt, som upplyfts till en viss höjd och åter får falla ned, för att utöva verkan genom den vid fallet förvärvade kraften. Hejaren nyttjas vid flera tillfällen som en del av arbetsmaskiner, till exempel vid pålkranar, hammare, fallverk m.m. I överflyttad bemärkelse används ordet även som beteckning för hela arbetsmaskinen ifråga.

Your last searches