Swedish-Spanish translation of infrastruktur

Translation of the word infrastruktur from swedish to spanish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

infrastruktur in Spanish

infrastruktur
allmännoun infraestructura [f]
Synonyms for infrastruktur

 
 

Wiki
Infrastruktur är anläggningar som representerar stora investeringar, och som används dagligen av samhället. Framför allt avses system för transport av varor och personer, energi och information. Till infrastruktur räknas även bebyggelse och fastighetsstruktur.

Your last searches