Swedish-Spanish translation of kast

Translation of the word kast from swedish to spanish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

kast in Spanish

kast
allmännoun casta [f]
Synonyms for kast
Synonyms for kast
Derived terms of kast
Similar words

 
 

Wiki
Kast är en typ av hierarkiska socialgrupperingar som förekommer inom det indiska kastväsendet. Ordet (från port. casta, ""släkte"" el. ""ras"") användes först av portugiser för att beskriva den ståndsindelning de fann i Indien på 1500-talet. Människor föds där in i en kast och är hänvisade till att leva inom den hela sitt liv.

Your last searches