Swedish-Spanish translation of kateter

Translation of the word kateter from swedish to spanish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

kateter in Spanish

kateter
medicinnoun catéter [m]
Similar words

 
 

Wiki
Kateter är ett rörformat medicinskt ""instrument"", numera vanligtvis av olika plastmaterial, som är avsett att föras in i kroppen, för att man ska kunna tömma ut vätska, införa läkemedel, alternativt kunna införa andra medicinska instrument. Det också rörformade medicinska instrumentet troakar (som vanligen är ett relativt grovt metallrör), berörs inte här.

Your last searches