Swedish-Spanish translation of katod

Translation of the word katod from swedish to spanish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

katod in Spanish

katod
elektricitetnoun cátodo [m]
Synonyms for katod
negativ polnoun elektrod
Derived terms of katod
Similar words

 
 

Wiki
En katod är den elektrod där reduktion äger rum, dvs den pol vid vilken metalljoner i elektrolyten upptar elektroner och omvandlas till metall. Beteckningen används även i elektroniska komponenter såsom dioder och elektronrör. Elektronrör innehåller en glödkatod som emitterar elektroner, katodstrålar.

Your last searches