Swedish-Spanish translation of kolonialism

Translation of the word kolonialism from swedish to spanish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

kolonialism in Spanish

kolonialism
allmännoun colonialismo [m]
Derived terms of kolonialism
Similar words

 
 

Wiki
Kolonialism är staters eller gruppers erövring och behärskande av främmande territorier. Det kan även involvera exploatering samt införande av den egna kulturen eller civilisationen. Enligt vissa synsätt krävs en mer omfattande migration till det koloniserade området för att man skall kunna tala om kolonialism, enligt andra synsätt räcker dominans.

Your last searches