Swedish-Spanish translation of kompani

Translation of the word kompani from swedish to spanish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

kompani in Spanish

kompani
militärisknoun compañía [f]
Synonyms for kompani
Synonyms for kompani
Similar words

 
 

Wiki
Kompani är ett militärt förband, som ofta är specialiserat för en viss uppgift. Antalet soldater i ett kompani varierar mellan 80 och 200 man. Chefen för ett kompani är vanligen major eller kapten.

Your last searches