Swedish-Spanish translation of konfiskation

Translation of the word konfiskation from swedish to spanish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

konfiskation in Spanish

konfiskation
rättsvetenskapnoun incautación [f], embargo [m]
Similar words

 
 

Wiki
Konfiskation, att konfiskera, förklara något förverkat, förbrutet. I modernt svenskt lagspråk används istället begreppet förverkande. I äldre tider konfiskerades vid vissa brott förbrytarens hela (fasta och lösa eller endast lösa) förmögenhet eller viss kvotdel därav.

Your last searches