Swedish-Spanish translation of kram

Translation of the word kram from swedish to spanish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

kram in Spanish

kram
aktionnoun abrazo [m]
Synonyms for kram
Synonyms for kram
Derived terms of kram
Anagrams of kram
Similar words

 
 

Wiki
En kram är en fysisk omfamning av en annan person med armarna. Kram är en form av beröring. Kramen fyller i vissa sociokulturella sammanhang en viktig funktion vid hälsning och avsked, ofta som ett alternativ eller komplement till handskakning när detta kan kännas alltför formellt, i Sverige till exempel inom familjen eller den närmaste vänskapskretsen.

Your last searches