Swedish-Spanish translation of kurbits

Translation of the word kurbits from swedish to spanish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

kurbits in Spanish

kurbits
botanik - kulinarisknoun calabaza [f]
Similar words

 
 

Wiki
Kurbits är en dekorativ målarkonst från Dalarna med en särpräglad dekor av fantasiväxter med stora blom- och bladknippen. Kurbits finns både som självständig dekor och som en utfyllnad i dalmålarnas berättande scener. Äldre tiders kurbits förekommer oftast i samband med religiösa motiv på väggar och möbler.

Your last searches