Swedish-Spanish translation of lastbil

Translation of the word lastbil from swedish to spanish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

lastbil in Spanish

lastbil
fordonnoun camión [m]
Synonyms for lastbil
Synonyms for lastbil
Derived terms of lastbil
Similar words

 
 

Wiki
Lastbil är ett motorfordon som är avsett för godstransport som antingen framförs i yrkestrafik av en yrkeschaufför, eller av privatpersoner för privat bruk. Lastbilar varierar mycket i storlek beroende på modell och användningsområde. Lastbilen kan definieras som en bil som varken kan anses vara en personbil eller en buss.

Your last searches