Swedish-Spanish translation of många

Translation of the word många from swedish to spanish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

många in Spanish

många
allmänadjective muchos, una gran cantidad de, muchísimos
  allmänother muchos, varios, mucha gente, más de una persona
  kvantitetother un montón, muchos
Synonyms for många
Synonyms for många
Derived terms of många
Examples with translation
Hur många studerade på medeltidens universitet?
Hur många vill ni ha?
Hur många pengar har du?
Han känner många människor.
Det finns många städer i det här landet.
Hur många gånger måste jag säga det till dig?
Han begick många synder i sin ungdom.
Similar words

 
 

Your last searches