Swedish-Spanish translation of mango

Translation of the word mango from swedish to spanish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

mango in Spanish

mango
botanik - fruktnoun mango [m]
Anagrams of mango
Similar words

 
 

Wiki
Mango (Mangifera indica) är ett växtart i familjen sumakväxter. Man hittar den vilda formen i de södra delarna av Asien. Med människans hjälp har den kultiverade formen spridit sig till de flesta av världens varma och tropiska regioner.

Your last searches