Swedish-Spanish translation of marginal

Translation of the word marginal from swedish to spanish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

marginal in Spanish

marginal
tryckningnoun margen [m], margen [m]
Synonyms for marginal
Synonyms for marginal
Derived terms of marginal
Similar words

 
 

Wiki
För marginal inom ekonomi, se marginalnytta Marginal avser inom typografin det tomma utrymme som omger en satsyta eller en bild på en tryckt sida. I regel är detta lika med avståndet mellan textsidans ytterkanter till själva satsytans kanter på vanliga boksidor, med endast löpande text. Marginalen som är placerad längst upp på en textsidan benämns ofta sidhuvud, medan marginalen som är placerad längst ner på text sidan ofta benämns sidfot.

Your last searches