Swedish-Spanish translation of megaton

Translation of the word megaton from swedish to spanish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

megaton in Spanish

megaton
sprängämnennoun megatón [m]
Anagrams of megaton
Similar words

 
 

Wiki
Megaton, Mt, har flera betydelser: en enhet för vikt/massa som är 1 miljon ton. Eftersom ett ton är 1000 kilogram är ett megaton lika med ett teragram (1 Tg, 10 g). en energienhet definierad som energimängden i 1 miljon ton trotyl.

Your last searches