Swedish-Spanish translation of mental

Translation of the word mental from swedish to spanish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

mental in Spanish

mental
allmänadjective mental
Synonyms for mental
Derived terms of mental
Anagrams of mental
Similar words

 
 

Wiki
Mental kallas det som har med tanken eller själen att göra. Ordet psykisk används ibland som synonym. Läs vidare på: Hjärna Kognitionsvetenskap Medvetande Medvetandefilosofi Tanke.

Your last searches