Swedish-Spanish translation of metafor

Translation of the word metafor from swedish to spanish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

metafor in Spanish

metafor
lingvistiknoun metáfora [f]
Synonyms for metafor
Synonyms for metafor
Derived terms of metafor
Similar words

 
 

Wiki
Metaforen är ett bildligt uttryckssätt där ett begrepp tillfälligt byts ut mot ett begrepp som liknar det ursprungliga. Likheten är beroende av sammanhanget och metaforer fungerar därför endast då lyssnaren har tillgång till sammanhanget.

Your last searches