Swedish-Spanish translation of metall

Translation of the word metall from swedish to spanish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

metall in Spanish

metall
allmännoun metal [m]
Derived terms of metall
Similar words

 
 

Wiki
Metall kallas ett grundämne eller en legering med metalliska egenskaper, till exempel hög ledningsförmåga för elektricitet och för värme, formbarhet, i allmänhet hög densitet och metallglans. Några viktiga och välkända metaller är aluminium, bly, guld, järn, koppar, platina, silver, tenn och zink. Metall har haft stor betydelse i människans historia, vilket återspeglas i namn på epoker som bronsåldern och järnåldern.

Your last searches