Swedish-Spanish translation of metan

Translation of the word metan from swedish to spanish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

metan in Spanish

metan
keminoun metano [m]
Synonyms for metan
gruvgasnoun sumpgas
Derived terms of metan
Anagrams of metan
Similar words

 
 

Wiki
Den kemiska föreningen metan är det enklaste kolvätet, med den kemiska formeln CH4. Metan är en luktfri gas. När den säljs kommersiellt blandas den vanligen med små mängder illaluktande svavelföreningar såsom etylmerkaptan för att läckor lättare ska kunna upptäckas.

Your last searches