Swedish-Spanish translation of moment

Translation of the word moment from swedish to spanish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

moment in Spanish

moment
fysiknoun momento [m]
  rättsvetenskapnoun apartado [m]
Synonyms for moment
Synonyms for moment
Derived terms of moment
Similar words

 
 

Wiki
Moment är en storhet som uppstår när en kraft verkar på en viss punkt, eller mer generellt, när en vektor appliceras på en viss punkt. Momentet runt A, av en vektor B, är där r är lägesvektorn från punkten A till angreppspunkten C. Fysikaliskt representerar momentet företrädesvis en rotationsrörelse runt vridningsaxel, där vridningsaxeln bestäms av hur lägesvektorn r väljs.

Your last searches