Swedish-Spanish translation of monolog

Translation of the word monolog from swedish to spanish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

monolog in Spanish

monolog
allmännoun monólogo [m]
  pratanoun soliloquio [m], monólogo [m]
Synonyms for monolog
samtal med sig självnoun anförande, tal, solilokvium
Derived terms of monolog
Similar words

 
 

Wiki
Monolog, ett längre tal från en person. ofta använd i teatersammanhang, t. ex. i en pjäs, där en roll uttrycker tankar, funderingar, eller liknande.

Your last searches