Swedish-Spanish translation of motsättning

Translation of the word motsättning from swedish to spanish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

motsättning in Spanish

motsättning
allmännoun antagonismo [m], oposición [f], rivalidad [f]
  meningsskiljaktighetnoun conflicto [m]
  jämförelsenoun desacuerdo [m], discrepancia [f]
Synonyms for motsättning
Synonyms for motsättning
Similar words

 
 

Your last searches