Swedish-Spanish translation of ondska

Translation of the word ondska from swedish to spanish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

ondska in Spanish

ondska
allmän? onde
Synonyms for ondska
Synonyms for ondska
Similar words

 
 

Wiki
Ondska är i många kulturer ett vitt begrepp som omfattar tankar, ord eller handlingar som av majoriteten i en bestämd omgivning ses som fördärvliga, hemska eller rent av farliga och som ofta riktas mot allmänna moraliska föreställningar. Ondska beskrivs ofta som motsatsen till godhet, men även som frånvaro av godhet. Begreppen ondska och godhet hanteras av i stort sett samtliga religioner, och i vissa trosuppfattningar tar ondskan form och blir ett personifierat väsen som Satan eller zoroastrismens Ahriman - ondskefulla väsenden som för ett evigt krig mot Gud.

Your last searches