Swedish-Spanish translation of onsdag

Translation of the word onsdag from swedish to spanish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

onsdag in Spanish

onsdag
dagnoun miércoles [m (invariable)]
Derived terms of onsdag
Similar words

 
 

Wiki
Onsdag är den veckodag som kommer efter tisdag och före torsdag och kallas ibland ""lillördag"". Ordet kommer ifrån ""piglördagen"", vilken inföll på onsdagar, det var då pigan enligt traditionen hade ledigt eftersom hon inte fick vara ledig på den riktiga lördagen. Enligt äldre uppfattning veckans fjärde dag, men sedan internationell standard infördes 1973 räknas onsdagen som veckans tredje dag.

Your last searches