Swedish-Spanish translation of ont

Translation of the word ont from swedish to spanish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

ont in Spanish

ont
allmännoun mal [m]
Synonyms for ont
Synonyms for ont
Derived terms of ont
anställningskontrakt, arrendekontrakt, avsluta ett kontrakt, bankkonto, bilda en kontrast, biljettkontor, biljonte, billionte, bindande kontrakt, checkkonto, container, demontera, diskontera, diskonterbar, diskontinuerlig, diskontinuitet, diskonto, dront, dubbelkontroll, dubbelkontrollera, fikonträd, fjärrkontroll, födelsekontroll, fontän, front, frontal-, frontlinje, fronton, gerontologi, göra ont, ha kontakt med, ha kontroll över, ha ont om, ha ont om pengar, hålla kontakten med, halsont, hemmafront, horisont, horisontal, horisontallinje
horisontell, horisontlinje, hyreskontrakt, inkontinens, inkontinent, inte ha kontakt med, interkontinental, jordkontakt, kameleont, konfrontation, konfrontera med, kontakt, kontakta, kontaktlins, kontaktperson, kontaminera, kontaminera med, kontant, kontanter, konteramiral, kontext, kontextuell, kontinent, kontinental, kontinentalklimat, kontinuerlig, kontinuerligt, kontinuitet, konto, kontor, kontorist, kontorsinventarier, kontorslandskap, kontra, kontraalt, kontraband, kontrabas, kontradans, kontradiktorisk, kontraindikation, kontrakt, kontrakts-, kontraktsbrott, kontraktsenlig, kontrapunkt, kontrapunktisk, kontrasignera, kontrasignering, kontraspionage, kontrast, kontrastera, kontrasterande, kontroll, kontrollant, kontrollbord, kontrollera, kontrollera igen, kontrollera sig, kontrollerande, kontrollör, kontrollstämpel, kontrollstation, kontrolltavla, kontrovers, kontroversiell, kontur, kontusion, köpa något kontant, kundkonto, lärlingskontrakt, lättdemonterad, mastodont, med goda kontakter, miljonte, montage, monter, montera, montera ned, montering, monteringsband, monteringsfärdig, monteringshus, Montevideo, montör, någonting, ögontand, okontrollerad, okontrollerat, okontrollerbar, omkostnadskonto, omständigheter utanför ens kontroll, ontologi, ortodonti, paleontologi, pontifikat, ponton, postgirokonto, postkontor, privat kontor, säkerhetskontroll, självkontroll, skarp kontrast, som kan demonteras, som lätt kan monteras ned, sparkonto, spontan, spontan reaktion, spontanitet, spontant, strontium, subkontinent, tappat kontakten med, teckna konturerna av, transkontinental, under kontroll, underleverantörskontrakt, volontär, biljettkontrollant, fjärrkontrollen, efterkontroll, kontemplera, kontamination, ha ont, horisontalläge, horisontellt, omonterad, mastodontpenis, kont, kontaktnät, kontraktion, konturlös, kunskapskontroll, magont, mastodontisk
Anagrams of ont

not, ton

Similar words

 
 

Your last searches
ont