Swedish-Spanish translation of prototyp

Translation of the word prototyp from swedish to spanish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

prototyp in Spanish

prototyp
arketypnoun arquetipo [m], prototipo [m], modelo [m]
  typiskt exempelnoun prototipo [m], ejemplo típico [m], modelo [m], encarnación [f]
Synonyms for prototyp
Derived terms of prototyp
Similar words

 
 

Wiki
Prototyp, (av grekiskans proto betyder modell- urbild-, ur-), förlaga, testmodell. Inte färdig utgåva, ett utkast. En prototyp är en produkt som bara finns i ett eller ett fåtal exemplar.

Your last searches