Swedish-Spanish translation of rand

Translation of the word rand from swedish to spanish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

rand in Spanish

rand
allmännoun borde [m]
  koppnoun borde [m]
  klippanoun borde [m]
  skognoun margen [m], borde [m], linderos [mp]
  färgnoun raya [f], banda [f]
  kantnoun borde [m], margen [m], orla [f], ribete [m]
Synonyms for rand
Synonyms for rand
Derived terms of rand
absorberande, accepterande, adstringerande, alarmerande, åldrande, allestädes närvarande, allittererande, allmänpraktiserande läkare, alternerande, ambulerande, anförande, antal närvarande, arbetsbesparande, assisterande, auktoriserande, avförande, avgörande, avgörande faktor, avgörande hopptävling, avlösa varandra, banalt yttrande, rande, bedårande, bedyrande, beroende av varandra, beundrande, blomstrande, brand, brandalarm, brandbekämpning, brandbil, brandbomb, brandförsäkring, brandgata, brandkår, brandkatastrof, brandman, brandövning, brandpost, brandsäker
brandsläckare, brandslang, brandstation, brandstege, brandtrappa, brandy, bullrande, dåligt uppförande, darrande, demoraliserande, depraverande, deprimerande, desinficerande, desinficerande medel, diskrediterande, diskriminerande, dissonerande, divergerande, docerande, dominerande, dundrande, duperande, efter varandra, eldbrand, elektriserande, emigrerande, epokgörande, examinerande, existerande, expanderande, experimenterande, fantiserande, fascinerande, fascinerande talare, firande, fjädrande, fladdrande, fladdrande låga, flankerande eld, flodstrand, fluktuerande, fluorescerande, fluorescerande lampa, fluorescerande ljus, fnittrande, föga imponerande, för närvarande, förbipasserande, fordrande, förenade med varandra, förfarande, förfärande, förförande, förhindrande, förhörande, förklarande, förmildrande, förnedrande, förse med förklarande noter, förstörande, fortfarande, fortfarande gälla, förvirrande, fosforescerande, frånvarande, frapperande, friterande, fruktansvärt irriterande, fruktbärande, frustrerande, fuktighetsbevarande kräm, funderande, galopperande, gifta sig med varandra, glasveranda, glittrande, gnistrande, gott uppförande, grandios, gripa in i varandra, hänförande, hedrande, hindrande, rande, hyrande, i brand, icke existerande, ifrån varandra, ignorerande, imponerande, inbördes förstörande, införande, insisterande, inspirerande, integrerande, intensifierande ord, iriserande, irriterande, irriterande vana, jämförande, kallbrand, kallbrandsartad, rande, rande i skilsmässoprocess, klamra sig fast vid varandra, klandrande, klargörande, klirrande, klottrande, knarrande, knastrande, komma till ett avgörande, kommenderande, kompenserande, kompletterande, konsten att föra en politik till randen av krig, konstituerande av ett aktiebolag, kontrasterande, kontrollerande, konvergerande, kottbärande, kringirrande djur, kringvandrande, kritiserande, kritstrecksrandig kostym, krugerrand, kulminerande, kurerande, kuttrande, kvittrande, långrandig, långrandighet, laxerande, lindrande, lite grand, lurande, maroderande, med skallrande tänder, med varandra, medkärande, medsvarande, memorandum, mildrande, mjältbrand, modererande, modus operandi, moraliserande, moraliskt uppförande, mordbrand, morrande, motor med roterande kolvar, motsvarande, mousserande, mousserande vin, mullrande, musserande vin, muttrande, nå ett avgörande, någon är fortfarande skyldig någon något, rande, rande mat, närvarande, närvarande person, närvarande tid, nedgörande, nedvärderande, nuvarande, ockrande, offentliggörande, offrande, ogiltigförklarande, oinspirerande, oljeförande, omfamna varandra, omintetgörande, opalskimrande, opponerande, ordförande, ordförandeskap, oscillerande, överförande, parasiterande, patrullerande polis, påverka varandra, placera intill varandra, pladdrande, plundrande, polkagrisrandig, producerande, randig, reducerande, reflekterande, regerande, regnbågsskimrande, reparerande, repeterande, reproducerande, resonerande, resterande, resterande skulder, resulterande, rande, rande historia, roterande, säga ja till varandra, saliggörande, rande, schackrande, sedlighetssårande blottande, självförstörande, självreglerande, sjöfarande, skärande, skärande ljud, skildrande, sköljas upp på stranden, skorrande, sladdrande, släntrande, slingrande, slumrande, smickrande, snattrande, socialt uppförande, solgrand, som påverkar varandra, spela ut mot varandra, spirande, splittrande, stå i förbindelse med varandra, stagnerande, steriliserande, stimulerande, stimulerande medel, stirrande, stirrande blick, stor brand, störande, störande av ordning, strand, strand-, strandad, strandfyndsökare, strandkant, strandkläder, strandlinje, strandpromenad, strandsatt, strandskata, strandsnäcka, styrande, surrande, svarande, svärande, tidsbesparande, till randen av, tillhörande, tindrande, tjänstgörande, träffa ett avgörande, triumferande, umbärande, under uppförande, uppenbarande, uppförande, upphäva varandra, upphörande, uppmuntrande, upprörande, utförande, utförandehastighet, utsirande, välgörande, vandrande, vandrande pinne, vanhedrande, vara hedrande för, vara insisterande på, vara lågpresterande, vara närvarande, varandra, varierande, värmealstrande, veranda, Veterandagen, yrande, yrande skum, yttrande, adderande, agerande, arrangerande, attraherande, badstrand, besvarande, besvärande, bevarande, eliminerande, brandgul, brandröd, brandskatta, charmerande, sporrande, engagerande, entusiasmerande, forcerande, framförande, undrande, för alltid varande, förutvarande, generande, penetrerande, grandiost, spatserande, innevarande, synrand, ifrågavarande, stadigvarande, rande, insmickrande, inte närvarande, väga mot varandra, konkurrerande, konstaterande, korresponderande, kvarvarande, randas, refuserande, vägfarande, segrande, självstyrande, skimrande, slutförande, studerande, varande, viktbärande, åskådliggörande
Similar words

 
 

Your last searches