Swedish-Spanish translation of relativitetsteori

Translation of the word relativitetsteori from swedish to spanish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

relativitetsteori in Spanish

relativitetsteori
fysiknoun teoría de relatividad [f]

 
 

Wiki
Albert Einsteins relativitetsteori är en uppsättning av två teorier i fysik: den speciella relativitetsteorin och den allmänna relativitetsteorin. Den centrala tanken i båda teorierna är att två observatörer som rör sig relativt varandra oftast uppmäter olika 'tids-' och 'rumsintervall' för samma händelser, men fysiska lagar gäller lika för båda.

Your last searches